Dětská autosedačka


§ 6 z. č. 361/2000 Sb. Povinnosti řidiče motorového vozidla

§6 (1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v §4 a 5 dále povinen
a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu [2],
b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 [2], které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,
1. dítě mladší tří let,
2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,
c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 [2], které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě
1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,
d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,
e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 [2], které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1 [2], které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3 [2], které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem,
h) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu [2] a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení.
§6 (4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2.

Základní informace

Blesk Taxi Liberec
 • (+420) 485 111  888
 • (+420) 773 003 003
 • (+420) 602 46 00 47
 • (+420) 800 11 33 33
Nejlevnější liberecká taxislužba
Přistavení vozu zdarma
Možnost slevy 12,5%

Partneři

 • Radio Beat
  zavřítlogo
  Radio Beat
  Víc muziky. Hlavní mediální partner společnosti BleskTaxi s.r.o

  www.radiobeat.cz
 • FC Slovan Liberec
  zavřítlogo
  FC Slovan Liberec
  Fotbalový liberecký klub

  www.fcslovanliberec.cz
 • Autobusové nádraží Liberec
  zavřítlogo
  Autobusové nádraží Liberec
  Autobusová linková doprava

  www.anl.cz
 • Městská karta Liberec
  zavřítlogo
  Městská karta Liberec
  Městská multifunkční karta - každý držitel této karty má u naší taxislužby slevu 12,5%

  www.citycard.cz
 • Karta opuscard
  zavřítlogo
  Karta opuscard
  Karta opuscard je bezkontaktní čipová karta, která je po celém světě i v České republice využívaná především... - každý držitel této karty má u naší taxislužby slevu 12,5%

  http://www.opuscard.cz
 • BENEFIT Program
  zavřítlogo
  KBENEFIT Program
  Karta Benefit - slevová karta, výhody v mnoha ohledech

  http://www.benefitprogram.cz/
 • Panda
  zavřítlogo
  Panda
  Bar, dámské a pánské kadeřnictví, modeláž nehtů, masáže a solární studio. Vše pro Vaši krásu.

  Více zde
 • Caffé Panda Bar
 • Lidové sady Liberec
  zavřítlogo
  Lidové sady Liberec
  Park kultury a oddechu v Lidových sadech, dětský koutek, experimentální studio a vyhlídková vež.

  www.lidovesadyliberec.cz
 • Barbar
 • PLAUDIT - Cocktail Sport Bar
  zavřítlogo
  PLAUDIT - Cocktail Sport Bar
  Velkoplošná projekce * Více než 100 druhů cocktailů * Velký výběr alko - nealko nápojů.

  www.plaudit.eu
 • Pizza Ponte
  zavřítlogo
  Pizza Ponte  www.pizzaponte.cz
 • Pizza Milenium

Menu

Stanoviště

 • tř. 1. Máje (Na Rybníčku) exkluzivně BleskTAXI
  zavřít
  tř. 1. Máje
  mapa
 • nám. Dr. Edvarda Beneše
  zavřít
  nám. Dr. Edvarda Beneše
  mapa
 • Fügnerova
  zavřít
  Fügnerova
  mapa
 • Autobusové nádraží
  zavřít
  Autobusové nádraží

  Please install Macromedia Flash Player.

  Get Flash Player
 • Barbar
  zavřít
  Barbar
  mapa

Copyright 2015 Pokorný Lukáš